Obzah

Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

1.1. Tato zásada ochrany osobních údajů upravuje zásady sběru, zpracování a ukládání osobních údajů. Odpovědným správcem dat je Softwarevyhodne.cz (dále jen „správce dat“).

1.2. Osoba, jejíž údaje se zpracovávají v rámci této zásady ochrany osobních údajů, se odkazuje na zákazníka nebo jinou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje správce dat zpracovává.

1.3. Zákazník v rámci této zásady ochrany osobních údajů se odkazuje na každého, kdo kupuje zboží nebo služby na webových stránkách správce dat.

1.4. Správce dat dodržuje zásady zpracování dat stanovené v právních předpisech, včetně zákonného, spravedlivého a bezpečného zpracování osobních údajů. Správce dat může potvrdit, že osobní údaje byly zpracovány v souladu s ustanoveními právních předpisů.

Sběr, zpracování a ukládání osobních údajů

2.1. Osobní údaje, které správce dat sbírá, zpracovává a ukládá, jsou získávány elektronicky, především prostřednictvím webových stránek a e-mailu.

2.2. Sdílením svých osobních údajů osoba, jejíž údaje se zpracovávají, uděluje správci dat právo sbírat, organizovat, používat a spravovat osobní údaje pro účely definované v této zásadě ochrany osobních údajů, které osoba, jejíž údaje se zpracovávají, přímo či nepřímo sdílí se správcem dat při nákupu zboží nebo služeb na webových stránkách.

2.3. Osoba, jejíž údaje se zpracovávají, je odpovědná za to, aby poskytnuté údaje byly přesné, správné a úplné. Záměrné poskytování nepravdivých informací je považováno za porušení této zásady ochrany osobních údajů. Osoba, jejíž údaje se zpracovávají, je povinna okamžitě informovat správce dat o jakýchkoli změnách v poskytnutých údajích.

2.4. Správce dat není odpovědný za škody způsobené osobě, jejíž údaje se zpracovávají, nebo třetím stranám v důsledku poskytnutí nepravdivých údajů osobou, jejíž údaje se zpracovávají.

Zpracování osobních údajů zákazníka

3.1. Správce dat může zpracovávat následující osobní údaje osoby, jejíž údaje se zpracovávají:

3.1.1. Jméno a příjmení;

3.1.2. Datum narození;

3.1.3. Telefonní číslo;

3.1.4. E-mailová adresa;

3.2. Kromě toho má správce dat právo sbírat informace o zákazníkovi z veřejně dostupných rejstříků.

3.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

a) osoba, jejíž údaje se zpracovávají, dala souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; b) zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, jejíž údaje se zpracovávají, nebo pro podnikání kroků na žádost osoby, jejíž údaje se zpracovávají, před uzavřením smlouvy; c) zpracování osobních údajů je nutné pro splnění právní povinnosti, která je uložena správci dat; d) zpracování osobních údajů je nutné pro oprávněné zájmy, které sleduje správce dat nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy takové zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami osoby, jejíž údaje se zpracovávají, zejména pokud se jedná o dítě.

3.4. Zpracování osobních údajů pro účely:

3.4.1. Účel – bezpečnost a ochrana. Maximální doba uchovávání osobních údajů – jak je stanoveno příslušnými zákony.

3.4.2. Účel – zpracování objednávek. Maximální doba uchovávání osobních údajů – (12 měsíců)

3.4.3. Účel – zajištění provozu e-shopových služeb. Maximální doba uchovávání osobních údajů – (12 měsíců)

3.4.4. Účel – správa zákazníků. Maximální doba uchovávání osobních údajů – (12 měsíců)

3.4.5. Účel zpracování – finanční činnosti, účetnictví. Maximální doba uchovávání osobních údajů – dle lhůt stanovených zákonem.

3.4.6. Účel zpracování – marketing. Maximální doba uchovávání osobních údajů – (12 měsíců)

3.5. Správce dat má právo sdílet osobní údaje zákazníků s třetími stranami, například s autorizovanými zpracovateli dat, účetními, dopravními a kurýrními společnostmi a společnostmi poskytujícími převodové služby. Správce dat je odpovědným zpracovatelem osobních údajů. Správce dat předá nezbytné osobní údaje pro zpracování plateb autorizovanému zpracovateli, Stripe, Inc.

3.6. Při zpracování a ukládání osobních údajů osoby, jejíž údaje se zpracovávají, správce dat zavádí organizační a technická opatření, která zajistí ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, změnou, zveřejněním a jakýmkoli jiným protiprávním zpracováním.

3.7. Správce dat bude uchovávat údaje osob, jejichž údaje se zpracovávají, na základě účelu zpracování, ale ne déle než 1 rok.

Práva subjektu údajů

4.1. Subjekt údajů má právo přístupu a kontroly svých osobních údajů.

4.2. Subjekt údajů má právo obdržet informace o zpracování svých osobních údajů.

4.3. Subjekt údajů má právo doplnit nebo opravit nepřesná data.

4.4. Pokud správce dat zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoli odvolat.

4.5. Subjekt údajů může oslovit zákaznickou podporu online obchodu na adrese (ahoj@softwarevyhodne.cz) s cílem uplatnit svá práva.

4.6. Subjekt údajů má možnost podat stížnost u Inspektorátu pro ochranu osobních údajů s cílem ochrany svých práv.

Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů byly sestaveny v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), Evropské unie.

5.2. Správce dat má právo částečně nebo zcela změnit podmínky ochrany dat a informovat subjekty údajů o změnách prostřednictvím webové stránky (ahoj@softwarevyhodne.cz).

Číst dále: Dodací podmínky |  Zásady vrácení peněz a vracení zboží  |  Podmínky objednávky