Obsah

Podmínky objednávky

Podmínky použití

Vítejte v našem online obchodě! Softwarevyhodne.cz nabízí své služby pod následujícími podmínkami. Pokud navštívíte naše webové stránky nebo provádíte nákupy, souhlasíte s těmito podmínkami. Prosím, pečlivě je přečtěte.

Ochrana osobních údajů

Podívejte se prosím na naše zásady ochrany osobních údajů, které regulují vaši návštěvu na našich webových stránkách, abyste porozuměli našim postupům. Můžete tak učinit zde: Zásady ochrany osobních údajů

Elektronická komunikace

Když navštívíte webové stránky Softwarevyhodne.cz nebo nám pošlete e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Dáváte nám tím souhlas k přijímání elektronických oznámení od nás. Komunikujeme s vámi prostřednictvím e-mailu. Souhlasíte, že všechny dohody, oznámení, prohlášení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují všechny právní požadavky, že taková komunikace musí být písemná.

Značky

Značka Softwarevyhodne.cz nesmí být používána ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou takovým způsobem, který by způsoboval zmatek mezi zákazníky, dehonestoval nebo diskreditoval Softwarevyhodne.cz. Všechny ostatní ochranné známky, které nepatří Softwarevyhodne.cz nebo které se objevují na našem webu, patří jejich majitelům, kteří mohou, nebo nemusí být spojeni s nebo sponzorováni Softwarevyhodne.cz. Také grafika a ochranné známky vlastněné Softwarevyhodne.cz nesmí být používány jako součást odkazu bez výslovného písemného souhlasu.

Platba za produkt

Platby za produkty na Softwarevyhodne.cz jsou zpracovány společností Stripe, Inc. Zákazníci mohou platit kreditními i debetními kartami.

Doručení produktu

Všechny produkty v online obchodě Softwarevyhodne.cz jsou digitální a jsou dodávány e-mailem, tzn. nedochází k fyzickému dodání. Po zaplacení obdržíte produktové kódy e-mailem co nejdříve, ale nejpozději do 6:00 následujícího rána.

Je odpovědností kupujícího poskytnout správnou e-mailovou adresu v době nákupu a zajistit, aby schránka nepřekročila svou kapacitu a mohla přijímat e-maily. V případě, že máte takový problém a neobdrželi jste produktový kód, napište prosím na náš e-mail ahoj@softwarevyhodne.cz a pošlete nám e-mail, který nám umožní produkt vám doručit.

Upozorňujeme, že online obchod Softwarevyhodne.cz si vyhrazuje právo změnit nebo zastavit prodej jakéhokoli produktu bez předchozího upozornění. Pokud nesplníte podmínky této dohody, vaše práva vyplývající z ní budou automaticky ukončena bez jakéhokoli upozornění nebo vrácení peněz. Pokud vaše používání našich webových stránek porušuje dohodu, je nesprávné nebo zahrnuje podvod nebo zneužití online obchodu, máme právo tuto dohodu s vámi kdykoli ukončit.

Systémové požadavky

Je vaší odpovědností zajistit, že váš počítač splňuje všechny minimální systémové požadavky, které jsou uvedeny na stránkách s popisem produktů na našem webu. Softwarevyhodne.cz nebude nijak zodpovědný za jakékoli nároky související s možným sporem s vydavatelem software ohledně těchto požadavků.

Členský účet

Jako uživatel našich webových stránek a členského účtu je vaší odpovědností udržovat důvěrnost svého účtu a hesla a zabezpečit přístup k vašemu počítači. Přebíráte odpovědnost za veškeré aktivity prováděné na vašem účtu nebo hesle. Pokud je vám méně než 18 let, můžete naše webové stránky používat pouze pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Softwarevyhodne.cz si vyhrazuje právo odmítnout službu, uzavřít účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle svého uvážení.

Popisy produktů

Cílem Softwarevyhodne.vz je poskytovat přesné popisy produktů. Nicméně nezaručují přesnost, úplnost, aktuálnost nebo bezchybnost popisů produktů nebo jakéhokoli jiného obsahu na webu.

Vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Informace obsažené na webových stránkách Softwarevyhodne.cz jsou určeny pouze pro obecné informační účely. Softwarevyhodne.cz neposkytuje žádná zastoupení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné či předpokládané, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti týkajících se webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo souvisejících grafik obsažených na webu pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání na tyto informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nebude Softwarevyhodne.cz odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu včetně, ale nejen, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající ztráty dat nebo zisků v důsledku nebo v souvislosti s použitím tohoto webu.

Prostřednictvím tohoto webu můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou Softwarevyhodne.cz. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zařazení jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení nebo schválení názorů na nich vyjádřených.

Je vynakládáno veškeré úsilí, aby webové stránky byly v provozu hladce. Avšak Softwarevyhodne.vz nenese žádnou odpovědnost za a nebude odpovědná za dočasné nedostupnosti webu kvůli technickým problémům mimo naši kontrolu.

Výše uvedené vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti se vztahují na jakékoli škody nebo zranění způsobené jakýmkoli selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, vymazáním, vadou, zpožděním v provozu nebo přenosu, počítačovým virem, selháním komunikační linky, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem k, změnou nebo použitím záznamu, ať už pro porušení smlouvy, protiprávní jednání, nedbalost, nebo na základě jakékoliv jiné příčiny jednání.

Výslovně uznáváte, že Softwarevyhodne.cz není odpovědná za jakékoli hanobící, urážlivé nebo nelegální chování jakéhokoli uživatele. Pokud jste nespokojeni s jakoukoli částí webových stránek Softwarevyhodne.cz, nebo s těmito podmínkami použití, vaším jediným a výlučným řešením je přestat používat webové stránky Softwarevyhodne.cz.

Další otázky

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se našich podmínek použití, zásad ochrany osobních údajů nebo podmínek objednávky, můžete se obrátit na náš podpůrný tým zasláním e-mailu na adresu ahoj@softwarevyhodne.cz.

Číst dále: Dodací podmínkyZásady ochrany osobních údajů  |  Zásady vrácení peněz a vracení zboží